You are here: Home > Poynting Antennas > XPOL X-Polarised Omni-Directional Antennas
Poynting XPOL X-Polarised Omni-Directional Antennas
Sort By:
Page of 1
Digi A-XPOL-0001-V2-21 A-XPOL-0001-V2-21

Poynting XPOL-1-5G X-Polarised, Omni-Directional, 2X2 LTE MIMO Antenna; 617 - 960 MHz, 1.6 dBi; 1710 - 3800 MHz, 3 dBi w/ SMA (m) (5.0m)

ESP Price: $128.48
Digi A-XPOL-0001-V2-41 A-XPOL-0001-V2-41

Poynting XPOL-1-5G X-Polarised, Omni-Directional, 4X4 LTE MIMO Antenna; 617 - 960 MHz, 1.6 dBi; 1710 - 3800 MHz, 3 dBi w/ SMA (m) (5.0m)

ESP Price: $186.89
Poynting A-XPOL-0002-V3-02 A-XPOL-0002-V3-02

Poynting XPOL-2-5G X-Polarised, High Gain, Uni-Directional LTE Antenna; LTE 2X2 (MIMO); 617 - 960 MHz & 1710 - 4200 MHz, 11 dBi w/ N-Type (f) (5.0m)

ESP Price: $199.50
Poynting A-XPOL-0002-V3-01 A-XPOL-0002-V3-01

Poynting XPOL-2-5G X-Polarised, High Gain, Uni-Directional LTE Antenna; LTE 2X2 (MIMO); 617 - 960 MHz & 1710 - 4200 MHz, 11 dBi w/ SMA (m) (5.0m)

ESP Price: $212.41
Poynting A-XPOL-0002-V3-03 A-XPOL-0002-V3-03

Poynting XPOL-2-5G X-Polarised, High Gain, Uni-Directional LTE Antenna; LTE 2X2 (MIMO); 617 - 960 MHz & 1710 - 4200 MHz, 11 dBi w/ SMA (m) (10.0m)

ESP Price: $237.04